http://www.quickshot.ecom.net.pl/
Quickshot Quickshot
Magda.
Ogień nie kobieta!
Wokal liryczny, głos ognisty. Dusza niespokojna.
Śpiewa sercem i mocą.
Nie gardzi instrumentem klawiszowym różnym.
Przymierza gitary.


Piotr.
Fizjonomia jak widać:)
Głos z chrypką i z wibratem, gdyż w górach nasyk piknyk rodzony.
Pilnuje konsolety, klawiszy i programowania.
Gitary lubi i te akustyczne i elektryczne, ale kocha basową.

quickshot%20music%20band

Quantcast